Eesti
Elektroonikaühing 
(EEÜ)
 

Eesti Elektroonikaühing (EEÜ) on Eesti Vabariigis tegutsev vabatahtlik mittetulunduslik füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendus, kelle eesmärgiks on elektroonika, telekommunikatsioonide, raadio- ja televisioonitehnika ja nendele lähedastes tegevusvaldkondades töötavate üksikisikute ja organisatsioonide kutsehuvide ühendamine ja esindamine.

Eesti Elektroonikaühingu ajalugu algas 17. mail 1958.a., kui Eesti raadio- ja sideinsenerid asutasid Tallinnas A.Popovi nimelise Raadiotehnika, Elektroonika ja Side Teaduslik-Tehnilise Ühingu Eesti Organisatsiooni. Oma nüüdisaegset nime kannab ühing alates 1992. aastast.

Ühing oma eesmärkide saavutamiseks:

Ühingu töövormideks on:

Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on tema liikmete üldkoosolek. Üldkogude vahelisel perioodil juhib ühingu tegevust 7-liikmeline juhatus.
 

Sideklubi

Sideklubi koosolekutel arutatakse telekommunikatsiooni-spetsialistidele huvipakkuvaid probleeme. Sideklubi püüab kujundada ühtseid seisukohti tehnikapoliitika põhisuundade kohta telekommunikatsiooni valdkonnas.
Sideklubis on senini arutatud järgmisi probleeme:

30.03.95 Asutamiskoosolek
27.04.95 Sidepoliitika
28.09.95 Regionaalpoliitika sides, ääremaade telefoniseerimine
26.10.95 Raadio-,elektroonika- ja telekommunikatsiooniinseneri kutsele esitatavad    kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed nõudmised
30.11.95 Andeme, võrgud ja terminaalid
25.01.96 Tehnilise valve olukord ja areng Eestis
29.02.96 Mobiiltelefoniside Eestis
28.03.96 Mereside ja riikliku side poliitika
30.05.96 Eesti - telekommunikatsiooniteenuste transiitmaa
26.09.96 Kodukeskjaamad
Klubi istungid toimuvad kord kuus (kuu viimasel neljapäeval). Klubi juhataja on dotsent Avo Ots.
 

Sektsioonid

EEÜ juures töötab mitu erialaprobleemide uurimisega tegelevat sektsiooni:
 

Sektsioonid korraldavad igal aastal avalikke seminare oma probleemide arutamiseks ja töötulemuste tutvustamiseks.Põhikiri.       Juhatus.       Avaldus-ankeet   liikmeks astuda soovijale.             Liikmemaks.


Rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva konverents

Rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva tähistamiseks korraldatakse iga aasta maikuus teaduslik-tehnilisi konverentse.
 

Konverentsil "Telekommunikatsioon - 94" esitati järgmised ettekanded:
 

Toimus sidevahendite näitus.

Konverentsi "Ringhääling 95" päevakord oli järgmine:
 

Toimus raadio- ja sidevahendite näitus.
 

Konverentsi "Elektroonika 96" kavas oli:
 

Toimus elektroonika-, raadio- ja telekommunikatsioonitehnika näitus.
 

1997.a. konverentsil "Raadiotehnika 97"
 

Telekommunikatsioonipäeva ürituste kavasse kuulus lahutamatu osana ka tehnikanäituste korraldamine, kus Eesti ja välisfirmad on saanud ja saavad ka edaspidi esitada oma arengut ja tooteid tutvustavaid ekspositsioone, lahtiste uste päevade organiseerimine Tallinna Tehnikaülikooli laboratooriumitesse ja uurimiskeskustesse ning erialase kirjanduse näituste korraldamine.
 
  Konverents toimus ka aastal 1998.
Konverents aastal 1999.


Aimur Raja