EEÜ
Sündmusteinfo

Info 2003. aasta sündmuste kohta
Information about the events in the year 2003


Sügis-sessioon:
Telekommunikatsiooni sektsioonis ja Sideklubis (http://rasi.lr.ttu.ee/eeu/). 

Daniel Foty: lecture on 13.11.2003. 


EEÜ avaleheküljele http://www.eeu.org.ee/Index.htm.

Last revised: 29.12.2003.