Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

M I K R O E L E K T R O O N I K A  
s e k t s i o o n
Section of Microelectronics

Liikmeskond - Sündmused

L I I K M E S K O N D

Juhataja:
Toomas Rang, professor, TTÜ Elektroonikainstituudi Elektroonikadisaini ôppetooli juhataja.


Tegevliikmed:

TTÜ Elektroonikainstituudis:
Enn Velmre, TTÜ Elektroonikainstituudi Rakenduselektroonika õppetooli elektronseadiste professor.
Vello Männama, professor, TTÜ Elektroonikainstituudi Rakenduselektroonika õppetooli juhataja.
Andres Udal, TTÜ Elektroonikainstituudi Elektroonikadisaini ôppetooli vanemteadur.
Alar Kuusik, TTÜ Elektroonikainstituudi Mõõte-elektroonika õppetooli teadur.

Teistes ettevõtetes:
Rein Sabolotny, rein.sabolotny@nsc.com, National Semiconductor Estonia OÜ.Täiendavat informatsiooni


T E I S E D   E E Ü   S E K T S I O O N I D

- Mõõte-elektroonika sektsioon;
- Biomeditsiinielektroonika sektsioon;
- Sideklubi (Telekommunikatsiooni sektsioon);
- Raadio- ja sidetehnika sektsioon.


K O N V E R E N T S I D ,   S E M I N A R I D ,   W O R K S H O P I D ,   jms.


EELSEISVAD:

"The Baltic Electronics Conference BEC 2008"
The 11th Biennial Baltic Electronics Conference.
October 2008  in Tallinn.


TOIMUNUD:
Konverents
Ringhääling 2007 18. mail 2007 (Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeva puhul).
incl. Elektroonikasektsioon.

Elektroonikapäev 2008 mais 2008 (Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeval).

Sergei S. Seiko , (University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Chemistry, USA)
nanotehnoloogia-alane loeng "Understanding Material Properties through Molecular Visualization",
reedel, 23. veebruaril 2007, algusega kell 12.oo TTÜs, ruumis A-III-301.
Kell 14.oo järgneb Workshop on the Atomic Force Microscopy Akadeemia tee 19, 3. korruse konverentsisaalis.
Palutud on eelnevalt registreeruda: vallo@nanojet.ee.
Korraldavad: TTÜ elektroonikainstituut, Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS ja Nanojet Ltd..
Teade EEÜ uudistes: Sheiko07.htm.

Dimitri A. Ivanov'i, PhD in Physical Chemistry and Polymeres, (Centre National de la Reserche Scientifique, Institute de Chimie des Surfaces et Interfaces de Mulhouse, France)
nanotehnoloogia-alane loeng "Molecular self-assembly on surfaces and in thin films",
neljapäeval, 4. jaanuaril 2007, algusega kell 12.oo TTÜs, ruumis A-III-310.

"The Baltic Electronics Conference BEC 2006"
The 9th Biennial Conference on Electronics and Microsystems Technology.
October 2006  at the TTÜ.

Konverents Telekommunikatsioon 2006 19. mail 2006 (Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeva puhul).
incl. Elektroonikasektsioon.

Raadiotehnika 2005 13. mail 2005 (Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeva puhul).
incl.
Elektroonikasektsioon.

"The Baltic Electronics Conference BEC 2004"
The 9th Biennial Conference on Electronics and Microsystems Technology.
October 2004  at the TTÜ.

Ringhääling 2003 16. mail 2003 (Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul).
incl. Elektroonikasektsioon.

Elektroonikapäev 14. mail 2004 (Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul).

"The Baltic Electronics Conference BEC 2002"
The 8th Biennial Conference on Electronics and Microsystems Technology.
October 2002  at the TTÜ.

Konverents Telekommunikatsioon 2002 17. mail 2002 (Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul).
incl. Elektroonikasektsioon.

Konverents Raadiotehnika 2001 18. mail 2001 (Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul).
incl. Elektroonikasektsioon.

"The Baltic Electronics Conference BEC 2000"
The 7th Biennial Conference on Electronics and Microsystems Technology.
October 8-11, 2000  at the TTÜ.

Elektroonikapäev 19. mail 2000 (Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul).
incl. Elektroonikasektsioon.

6th NEXUSPAN Workshop'99 " Microsystem Technology Activities in Baltic Region", April 23-24, 1999, Vilnius, Lithuania.

Elektroonikapäev 16. mail 1996 (Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul).
incl. Elektroonikasektsioon.Postiaadress: EEÜ Mikroelektroonika sektsioon.
Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
(Võib kasutada ka Ühingu üldist postiaadressi: EEÜ Mikroelektroonika sektsioon, EEÜ,  p.k. 6,  10000 Tallinn, Estonia)
Fax: +372 6202151
E-mail sektsiooni juhatajale Toomas Rang'ile trang@elin.ttu.ee.

URL: http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/uES/uES-info.htm.
07.05.1997 red.  Last revised: 25.05.2008.