Eesti Elektroonikaühing
Elektroonikasektsioonid

S i d e k l u b i
ehk Telekommunikatsiooni sektsioon

URL: http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/Sideklub/Index.htm

Märkus: Käesolev lehekülg ei ole Sideklubi kodulehekülg, vaid on EEÜ Elektroonikasektsioonide infolehekülg Sideklubi kohta


Telekommunikatsioonipäeva konverents 2002, 17. mail 2002.

Telekommunikatsioonisektsioon EEÜ ürituste sarjas Sügissessioon 2001.
__. oktoobril 2001 Tallinna Polütehnikumi ruumes.


Mõningase ettekujutuse sideklubi tegevusest peaks andma allpool toodud informatsioon üksikute Klubi koosolekute kohta.


K o o s o l e k u d  (teated, jms.)

25. aprillil 2002 teemal "ENUM - Mis? Milleks? Millal? Kuidas?".
Ettekande teeb Zoja Metsis  (tel 056 463562, e-mail zoja@starman.ee).

Üldjuhul on koosolekud igakuised.


Retrospekt (fragmentaarne): 
31.01.2002 teemal "Kuidas Java on muutnud arvutimaailma"
Ettekandja: prof. Enn Tõugu (EBS) 
"29.11.2001 teemal "CAD vahendid elektronskeemide projekteerimiseks"
Ettekandja: prof. Andres Taklaja (TTÜ) 
Koosolek 29. aprillil 1999. 
Koosolek oktoobris 1995.


Lisainfo:
Telekommunikatsioonipäeva konverentsid (1994, 1998)
Telekommunikatsioonisektsioon EEÜ ürituste sarjas Sügissessioon 2000.
25. oktoobril 2000 Tallinna Polütehnikumi ruumes.