Paul Plakk
15.07.1909 - 05.02.2001Teaduslikud huvid

Mitte-elektriliste suuruste mõõtmine.
Lairibavõimendid elektronvoltmeetritele ja muudele mõõteseadmetele.
Kompleksse elektritakistuse (impedantsi) mõõtmine (maapinnas, elektrokeemias).
Kaksikkihi teooria (elektrood-elektrolüüt).


Ametid

Assistent füüsikalise keemia ja füüsika laborites, ning Elektrotehnika kateedris: 1941-19__.
Dotsent Elektriside kateedris (praegu Raadio ja Sidetehnika Instituut): 1952.
Teoreetilise ja üldise elektrotehnika kateedri juhataja (praegu Elektrotehnika aluste instituut): 1953-1962.
Tööstuselektroonika kateedri (praegu Elektroonikainstituut - ELIN) juhataja: 1962-1968.
Elektroonika kateedri (praegu Elektroonikainstituut - ELIN) dotsent: 1968-1983.
Elektroonika kateedri (praegu Elektroonikainstituut - ELIN) vanemteadur: 1983-1987.


Muud isiklikud andmed

Sündinud Põlvamaal 15. juulil 1909.a.
Lõpetanud Tartu Tehnikakgümnaasiumi 1930.a.
Õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis aastatel 1936-1941.


Publikatsioonid

Pöörisvooludest elektrotehnikas. Konkursitöö.
Tallinn, 1940. (üliõpilastöö)
Esimene TTÜ's tehtud elektri-alane uurimistöö.

Freesturba niiskuse määramine elektrilisel teel. Kandidaadiväitekiri.
Tallinn, 1952.


Paul Plakk. New method of measuring capacitance of capacitors having big dielectric losses.
- Trans. of Tallinn Technical University, Series A, No.137, 1958, pp.3-12 (in Russian)
(a resonance method).

P.Plakk. A Measurement Device for Continuous Moisture Content Measurement of Paper Roll.
- Trans. of Tallinn Technical University, No.207, 1963, Series A: Transactions on Electrical Engineering and Automatics, UDC 621, p.53-61 (in Russian).

P.Plakk. About dielectric permittivity measurement of materials having high conductivity.
- Trans. of Tallinn Technical University, No.207, 1963, Series A: Transactions on Electrical Engineering and Automatics, UDC 621, p.63-76 (in Russian).

Paul Plakk Model of the electrical double layer.
- Trans. of Tallinn Technical University, (April, 1969) (in Russian)

Paul Plakk Measurements in the case of the static electrical double layer.
- Trans. of Tallinn Technical University, (April, 1969) (in Russian)

Paul Plakk Measurement of the dynamic parameters of the electrical double layer using harmonic alternating current.
- Trans. of Tallinn Technical University (1969/70) (in Russian)
(ei olevat toimetusele üle antud)

Paul Plakk Measurement of the dynamic parameters of the electrical double layer using rectangular form pulse current.
- Trans. of Tallinn Technical University (1969/70) (in Russian)

Paul Plakk ja Peeter Plakk On the measurement of the electrical double layer in the case of solid metallic electrodes.
- Trans. of Tallinn Technical University, No.617, 1986, pp.27-44. (in Russian)

Paul Plakk, Peeter Plakk, Tiit Plakk Equivalent circuit of the electrical double layer and its electrotechnically non-contradicting model.
- Trans. of Tallinn Technical University, No.617, 1986, S.45-55?56. (in Russian)

Paul Plakk, Peeter Plakk, Tiit Plakk Regularity in the structure of the electrical double layer of metals and aqueous solutions of strong electrolytes.
- Trans. of Tallinn Technical University, No.651, 1987, S.132-147. (in Russian, 7 refs.)


Other

Nõukogude Eesti (teadus)preemia: 1950. (Niiskusemõõtja)
NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näituse pronksmedalid 1963. ja 1968.a.


Märkused:
Transactions of Tallinn Technical University was the official English language name for the Transactions of Tallinn Polytechnical Institute, used in Russian and Estonian language titles during the period 1945-1987.
Paljude publikatsioonide kaasautorid Peeter Plakk ja Tiit Plakk on Paul Plaki pojad."Õnnitleme! Paul Plakk 90" - "Tallinna Tehnikaülikool", 20. sept.1999..
(a mirror copy)

"Paul Plakk - in memoriam"

Note: This page is not a personal Web-page, but an informational page made out using overt public information.

Compiled: 21.06.1998    Last revised: 11.02.2001.