Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

M  E  S
Mõõte-elektroonika sektsioon / Section of Electronic Measurements

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G  
23. mail 2008. aastal / on May 23, 2008  
algusega kell 17.30* / beginning at 17.30*

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TTU
ruumis / in the room  II - 2 0 8.


K a v a / P r o g r a m m e


P õ h i e t t e k a n n e :


Paul Annus, mõõte-elektroonika doktorant,  ja  Mart Min, mõõte-elektroonika professor
Muljeid  I2MTC 2008 konverentsilt Vancouverist, Canadast.
(Impressions of the I2MTC 2008 Conference on Vancouver Island, Canada) D i s k u s s i o o n :
 
Ettepanekud on oodatud.

Sektsiooni koosolek on lahtine.
Juhataja:  Toomas Parve .


Toimub ka  ü l d i n e   e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,   mis on iga-aastase Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul korraldatava konverentsi, mis seekord kannab plenaaristungi järgi nime Elektroonika 2008, üks sektsioonidest.

Vaadake ka / See also 
Biomeditsiinielektroonika sektsiooni töökoosolek 23. mail 2008. / Meeting of the Biomedical Electronics Section on May 23, 2008.
25. mail 2007 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2007".
The preceeding meeting on May 25, 2007 and the "Workshop(s) on Electronics 2007". 


* Alguse aeg kell 17.30 on orienteeruv / Starting at 17.30 hours is orientational.

Töökoosolek on ühtaegu ka 2008. aasta
Workshop(s) on Electronics'i Mõõte-elektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Electronic Measurements, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2008.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@elin.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Mõõte-elektroonika sektsioon (MES).
Mõõte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia

URL: http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/MEs/Meetings/20080523/080523.htm.
Alustatud  15.05.2008.   Last revised: 22.05.2008. Toomas Parve.