Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

M  E  S
Mõõte-elektroonika sektsioon / Section of Electronic Measurements

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G  
19. mail 2006. aastal* / on May 19, 2006 * 
algusega kell 15.00* / beginning at 15.00*

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TTU
ruumis / in the room  II - 2 0 8.


K a v a / P r o g r a m m e


P õ h i e t t e k a n d e d :

Andrei Krivoshei, mõõte-elektroonika ja siduteooria doktorant
Introduction to the Method of an Adaptive Separation of the Cardiac and Respiratory Components of the Bio-impedance Signal.
(Sissejuhatus südametegevuse ja hingamise tekitatud bioimpedantssignaali komponentide eraldamise adaptiivsesse meetodisse) 

Paul Annus, mõõte-elektroonika doktorant, ja Mart Min, mõõte-elektroonika professor
Muljeid IMTC 2006 konverentsilt Sorrentost.
(Impressions of the IMTC 2006 conference in Sorrento) 
D i s k u s s i o o n :
 
Quo vadis, mõõte-elektroonika? - Digital Signal Processing (DSP) mõõte-elektroonikas.


Võimalik on diskussioon ka teistel, s.h. kohapeal välja pakutavatel teemadel.


Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Ants Ronk1.Toimub ka  ü l d i n e   e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,   mis on iga-aastase Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul korraldatava konverentsi, mis seekord kannab plenaaristungi järgi nime Telekommunikatsioon 2006, üks sektsioonidest.

Vaadake ka / See also 
Biomeditsiinielektroonika sektsiooni töökoosolek 19. mail 2006. / Meeting of the Biomedical Electronics Section on May 19, 2006.
13. mail 2005 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2005".
The preceeding meeting on May 13, 2005 and the "Workshop(s) on Electronics 2005". 

* Toimumise aeg 17. mail kell 15.oo. / * The date May 17, at 15.oo hours is a preliminary date.
Töökoosolek on ühtaegu ka 2006. aasta
Workshop(s) on Electronics'i Mõõte-elektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Electronic Measurements, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2006.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Mõõte-elektroonika sektsioon (MES).
Mõõte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: MES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

WWW Site (URL) of the page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/MEs/Meetings/20040514/040514.htm.
Koostas: Toomas Parve,   14.05.2005.   Last revised: 16.05.2006. T.Parve