The Workshops on Electronics - 2007
Reedel, 25. mail 2007. aastal, toimub TTÜs järjekordne iga-aastane EEÜ ja TTÜ ühisel korraldamisel toimuva teaduslik-tehniline konverents.

Seekord on konverentsi plenaaristung pühendatud ringhäälingule, mille järgi konverentsi üldnimetuseks on RINGHÄÄLING 2007.
.

Plenaaristungile järgneb töö konverentsi sektsioonides, milleks arvatavalt on - r a a d i o t e h n i k a   s e k t s i o o n,
- t e l e k o m m u n i k a t s i o o n i s e k t s i o o n,
- e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n.
Võimalikud on veel muudki ettevõtmised.

Ühena konverentsi sektsioonidest töötab E l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,

Lisaks toimuvad samal päeval ka EEÜ huvialasektsioonide korraldatavad üritused*. Täpsemat informatsiooni nende ürituste kohta ning lisaks veel elektroonikasektsioonide poolt korraldatavate muude ettevõtmiste kohta leiate EEÜ elektroonikasektsioonide võrgulehekülgedelt (seekord vastavalt mõõte-elektroonika sektsiooni ja biomeditsiinielektroonika sektsiooni võrguleheküljelt).

Märkus:

* Need ongi ühtlasi EEÜ Elektroonikasektsioonide ja TTÜ Elektroonikainstituudi korraldamisel alates 1995. aastast toimuvate iga-aastaste Workshops on Electronics nimetuse all toimuvate ettevõtmiste sarja üritusteks.


Kataloogi KonvWrks index-lehele.

28.11.2006 red. Last revised: 10.05.2007. T.Parve.