TTÜ ja Eesti Elektroonikaühingu poolt
2 5.   m a i l   2 0 0 7
seoses Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäevaga* korraldatava
iga-aastase teaduslik-tehnilise
K  O  N  V  E  R  E  N  T  S  I 
mis seekord on üldnimetusega
 Ringhääling 2007

 E L E K T R O O N I K A S E K T S I O O N  

TTÜ  II õppekorpus ,  Elektroonikainstituut,  ruum 208 ,  algus kell 14.oo.


Korraldajaks on OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, kes viib selle läbi seminarina teemal
"Elektrilise bio-impedantsi (EBI) mõõtmine meditsiinis ja selle rakendused"

Seminar toimub Ettevõtluse Arendamise SA (EAS) poolt finantseeritava Hea Eesti Idee (HEI) programmi raames.
Osavõtt on eelregistreerimisega kuid tasuta. Seminari kestuseks on kavandatud orienteeruvalt 2,5 tundi.
Märkus: Ruum võib muutuda juhul kui registreerunute arv ületab ruumi mahutavuse).

Esinejad:
Prof. Mart Min (TTÜ Elektroonikainstituut, TAK ELIKO OÜ),
MD. Andres Kink (SmartImplant OÜ),
Ph.D. Toomas Parve (TTÜ Elektroonikainstituut,)
jt.
Lisaks esitletakse TTÜ Elektroonikainstituudi, ELIKO ja SmartImplandi poolt arendatavaid seadmeid (paljusageduslikud sünkroonsed bio-impedantsimõõtjad), samuti värskelt kaitsnud Ph.D. Rauno Gordoni südame dünaamilist elektrilist impedantsmudelit jpm.
Siinkohal ka mõned võimalikud EBI rakendused, millest ettekannetes juttu tuleb:
- Portatiivne impedants-kardiograafia
- Rindkere impedants-spektroskoopia (tomograafia, mammograafia)
- Plethüsmograafia (paljusagedulikul impedantsi mõõtmisel põhinev)
- Keha kompositsiooni (rasvumise) mõõtmine
- Naha seisundi uurimine elektrilise impedantsi mõõtmise teel
- Vere koostise uurimine impedantsi mõõtmise teel

Info ja registreerimine (soovitatav 23.05.2007 kl. 12-ks) HEI@ELIKO.EE
Indrek Ruiso, juhataja, OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus 
Olev Märtens, projektijuht, korraldaja, olev.martens@eliko.ee, gsm 51 30 494

Ettekannetele järgneb  d i s k u s s i o o n  ettekannetes käsitletud ja muudel ajakohastel elektroonikaga seotud teemadel .

Seejärel leiavad aset Ühingu huvialasektsioonide korraldatavad ettevõtmised: 
  -   mõõte-elektroonika,
  -   biomeditsiinielektroonika, 
ning teised
, vastavalt soovidele ja võimalustele.   

Juhatab: Olev Märtens.
Korraldajad:  OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, TTÜ Elektroonikainstituut ja Eesti Elektroonikaühingu elektroonikasektsioonid
 Palume vaadata ka Workshops on Electronics 2007 üldinfot.
 Last revised: 21.06.2007.