The Workshops on Electronics - 2006
19. mail 2006. aastal, toimus TTÜs järjekordne iga-aastase EEÜ ja TTÜ ühisel korraldamisel toimuva teaduslik-tehniline konverentsi üks osa.

Nimelt on konverents kavas korraldada seoses Raadio ja SideTehnika Instituudi (RSTI) asutamise 40. aastapäeva tähistamisega selle aasta sügisel kaheosalisena;
- kevadel elektroonikaosa, mis toimub nagu tavaliselt rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva paiku, ja
- sügisel raadio- ja telekommunikatsiooniosa.

Sügisene osa on konverentsile nime "TELEKOMMUNIKATSIOON 2006" andev ja on pühendatud telekommunikatsioonile.

Konverentsi sektsioonidest töötas 19. mail ainsana E l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,

Lisaks toimusid samal päeval ka EEÜ huvialasektsioonide korraldatavad üritused*. Täpsemat informatsiooni nende ürituste kohta ning lisaks veel elektroonikasektsioonide poolt korraldatavate muude ettevõtmiste kohta leiate EEÜ elektroonikasektsioonide võrgulehekülgedelt (seekord vastavalt mõõte-elektroonika sektsiooni ja biomeditsiinielektroonika sektsiooni võrguleheküljelt).

Märkus:
Elektroonika-alal toimub sügisel ka 10. rahvusvaheline Balti Elektroonika Konverents BEC2006.

* Need ongi ühtlasi EEÜ Elektroonikasektsioonide ja TTÜ Elektroonikainstituudi korraldamisel alates 1995. aastast toimuvate iga-aastaste Workshops on Electronics nimetuse all toimuvate ettevõtmiste sarja üritusteks.


Kataloogi KonvWrks index-lehele.

14.05.2006 red. Last revised: 21.09.2006. T.Parve.