The Workshops on Electronics - 2005
Reedel, 13. mail 2005. aastal, toimub TTÜs järjekordne iga-aastane rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva puhul EEÜ ja TTÜ ühisel korraldamisel teaduslik-tehniline konverents.

Konverentsi kavas on plenaaristung, mis selle aasta konverentsile nime "RAADIOTEHNIKA 2005" andva peateema kohaselt on pühendatud raadiotehnikale.

Plenaaristungile järgneb töö konverentsi sektsioonides. Ühena konverentsi sektsioonidest töötab E l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,

Lisaks toimuvad samal päeval ka EEÜ huvialasektsioonide ja/või nende töögruppide korraldatavad üritused*. Täpsemat informatsiooni nende ürituste kohta ning lisaks veel elektroonikasektsioonide poolt korraldatavate muude ettevõtmiste kohta leiate EEÜ elektroonikasektsioonide võrgulehekülgedelt (näiteks mõõte-elektroonika sektsiooni ja biomeditsiinielektroonika sektsiooni võrguleheküljelt).


* Need on ühtlasi ka EEÜ Elektroonikasektsioonide ja TTÜ Elektroonikainstituudi korraldamisel alates 1995. aastast toimuvate iga-aastaste Workshops on Electronics sarja üritusteks.


Kataloogi KonvWrks index-lehele.

20.03.2005 red. Last revised: 29.04.2005. T.Parve.