The Workshops on Electronics - 2004
Reedel, 14. mail 2004. aastal, toimub TTÜs järjekordne rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva puhul EEÜ ja TTÜ ühisel korraldamisel Elektroonikapäeva teaduslik-tehniline konverents.

Konverentsi kavas on plenaaristung, mis selle aasta konverentsile "Elektroonika 2004" nime andva peateema kohaselt on pühendatud elektroonikale**.

Plenaaristungile järgneb töö konverentsi sektsioonides. - t e l e k o m m u n i k a t s i o o n i s e k t s i o o n,
- r a a d i o t e h n i k a   s e k t s i o o n,
jt.

Lisaks toimuvad samal päeval ka EEÜ EEÜ huvialasektsioonide ja/või nende töögruppide korraldatavad üritused*. Täpsemat informatsiooni nende kohta ning lisaks veel EEÜ elektroonikasektsioonide poolt korraldatavate muude ettevõtmiste kohta leiate elektroonikasektsioonide võrgulehekülgedelt (näiteks mõõte-elektroonika sektsiooni ja biomeditsiinielektroonika sektsiooni võrguleheküljelt).


* Need on ühtlasi ka EEÜ Elektroonikasektsioonide ja TTÜ Elektroonikainstituudi korraldamisel toimuvate iga-aastaste Workshops on Electronics sarja üritusteks.
** Elektroonikapäevasid korraldatakse viimasel ajal igal neljandal aastal.


Kataloogi KonvWrks index-lehele.

10.03.2004 red. Last revised: 18.05.2005. T.Parve.