The Workshops on Electronics - 2003
Reedel, 16. mail 2003. aastal, toimub TTÜs järjekordne rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva puhul EEÜ ja TTÜ ühisel korraldamisel teaduslik-tehniline konverents.

Konverentsi kavas on plenaaristung, mis selle aasta konverentsile "Ringhääling 2003" nime andva peateema kohaselt on pühendatud ringhäälingule**.

Plenaaristungile järgneb töö konverentsi sektsioonides.
Konverentsi ühe sektsioonina töötab E l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,

Lisaks toimuvad samal päeval ka EEÜ elektroonikasektsioonide ja/või nende töögruppide korraldatavad üritused*. Täpsemat informatsiooni nende kohta ning lisaks veel EEÜ elektroonikasektsioonide poolt korraldatavate muude ettevõtmiste kohta leiate elektroonikasektsioonide võrgulehekülgedelt (näiteks mõõte-elektroonika sektsiooni ja biomeditsiinielektroonika sektsiooni võrguleheküljelt).


* Need on ühtlasi ka EEÜ Elektroonikasektsioonide ja TTÜ Elektroonikainstituudi korraldamisel toimuvate iga-aastaste Workshops on Electronics sarja üritusteks.
** Elektroonikapäevasid korraldatakse viimasel ajal igal neljandal aastal.


Kataloogi KonvWrks index-lehele.

14.06.2002 red. Last revised: 16.05.2003.