Eesti Elektroonikaühingu (EEÜ)
l i i k m e m a k s u s t
Lp. kolleegid,  Eesti Elektroonikaühingu liikmed !

Eesti Elektroonikaühingu iga-aastase liikmemaksu suuruseks oli Ühingu põhikirjaga pikka aega kehtestatud 1/10 Eestis seadusega määratud minimumpalgast. Alates 2000. aastast on liikmemaksu vähendatud 100.- kroonile. Üldkoosoleku otsusega 24.09.2002 on kehtestatud liikmemaksu määraks 100.- kr. aastas, üliõpilastele ja pensionäridele aga 10.- kr. aastas.

RES TTÜ liikmetel on võimalik saada EEÜ liikmeks oma liikmeksoleku taastamise teel tasudes selleks liikmemaksude võlgnevuse taastatava perioodi aastate eest järgmises mahus:

1993. aasta ja kogu varasema perioodi eest kokku:  5.- kr.
1994. aasta eest 30.- kr.
1995. aasta eest 45.- kr.
1996. aasta eest 68.- kr.
1997. aasta eest 83.5o kr.
1998. aasta eest 110.- kr.
1999. aasta eest 125.- kr.
2000. aasta eest 100.- kr.*
2001. aasta eest 100.- kr.*
2002. aasta eest 100.- kr.*
2003. aasta eest 100.- / 10.- kr.**
juhatuse eriotsusega määratud aastamaks.
** Põhikirja muudatusega 24.09.2002 kehtestatud aastamaksu määrad.

Et maksudest laekuvat raha saaks aasta jooksul kasutada Ühingu tegevuse finantseerimiseks, on soovitav, et liikmemaksud laekuksid aasta 1 kvartali jooksul, või kui see pole võimalik, siis ikkagi nii varakult, kui on vôimalik.

Liikmemaksu saab tasuda Ühingu juhatuse poolt volitatud isikute kätte. TTÜ Elektroonikainstituudis on sellisteks isikuteks praegu Uljas Tamm, kelle tööruum on 2-207, tel. 6202158, fax 6202151, e-mail utamm@edu.ttu.ee ja Toomas Parve, kelle tööruum on 2-211, tel. 6202160, fax 6202151, e-mail parveto@edu.ttu.ee.
Raha vôib jätta ka Elektroonikainstituudi sekretäri pr. Anne Orase kätte, aga siis paluks kindlasti lisada informatsioon selle kohta, kellelt aastamaks laekub ja millis(t)e aasta(te) eest.

Toomas Parve
EEÜ Biomeditsiinielektroonika sektsiooni juhataja


Kommentaar liikmemaksude kohta.


28.03.97 red.  Last revised: 25.09.2002.