Estonian Electronics Society
Biomedical Electronics Section

Biomeditsiinielektroonika sektsiooni
K O O S O L E K U D
M e e t i n g s
of the Biomedical Electronics Section

URL: http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/Meetings/Index.html


Järgmine kokkusaamine / The next meeting

toimub reedel, 23. mail 2008. aastal TTÜ Elektroonikainstituudis.
takes place on May 23, 2008, in the Institute of Electronics, Tallinn University of Technology.
Korraldaja/Organiser: Toomas Parve, parveto@elin.ttu.ee, phone +372 6202160     fax +372 6202151.
Märkus: toimumise päev on valitud kokkulangev iga-aastase EEÜ ja TTÜ poolt ühiselt korraldatava konverentsiga Elektroonika 2008, mis üldjuhul leiab aset Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva paiku.
Note: the date should coincide with the day when the Annual Conference organised by the EEU and the TTU Elektroonika 2008, which is dedicated to the International Telecommunication Day, takes place.


Varasemad kokkusaamised / The former meetings

2 0 0 7

25.. mail 2007. aastal TTÜ Elektroonikainstituudis.
May 25, 2007, in the Institute of Electronics, Tallinn Technical University.
Korraldaja/Organiser: Toomas Parve, parveto@elin.ttu.ee, phone +372 6202160     fax +372 6202151.
Märkus: toimumise päev on valitud kokkulangev iga-aastase EEÜ ja TTÜ poolt ühiselt korraldatava konverentsiga, mis üldjuhul leiab aset Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva paiku.
Note: the date should coincide with the day when the Annual Conference organised by the EEU and the TTU, which is dedicated to the International Telecommunication Day, takes place.

2 0 0 6

19. mail 2006. aastal TTÜ Elektroonikainstituudis.
May 19, 2006, in the Institute of Electronics, Tallinn Technical University.

2 0 0 5

13. mail 2005. aastal TTÜ Elektroonikainstituudis.
on May 13, 2005, in the Institute of Electronics, Tallinn Technical University.

2 0 0 4

14. mail 2004. aastal TTÜ Elektroonikainstituudis.
on May 14, 2004, in the Institute of Electronics, Tallinn Technical University.

2 0 0 3

16. mail 2003. aastal TTÜ Elektroonikainstituudis.
on May 16, 2003, in the Institute of Electronics, Tallinn Technical University.


2 0 0 2

17. mail 2002. aastal TTÜ Elektroonikainstituudis.
on May 17, 2002, in the Institute of Electronics, Tallinn Technical University.


2 0 0 1

18. mail 2001. aastal TTÜ Elektroonikainstituudis.
on May 18, 2001, in the Institute of Electronics, Tallinn Technical University.


2 0 0 0

19. mail 2000. aastal TTÜ Elektroonikainstituudis.
on May 19, 2000, in the Institute of Electronics, Tallinn Technical University.


1 9 9 9

14. mail 1999 TTÜ Elektroonikainstituudis.
Organiser: Toomas Parve


1 9 9 8

15. mail 1998 TTÜ Elektroonikainstituudis.
Organiser: Toomas Parve, parveto@edu.ttu.ee, phone +372 6202157     fax +372 6202151.


1 9 9 7

12. juunil 1997 TTÜ Elektroonikainstituudis.
Organiser: Toomas Parve, parveto@edu.ttu.ee, phone +372 6202157     fax +372 6202151


1 9 9 6

17. mail 1996) TTÜ Elektroonikainstituudis.
Organiser: Toomas Parve, parveto@edu.ttu.ee, fax/phone +372 2 532463.


1 9 9 5

18. mail 1995 TTÜ Elektroonikainstituudis.
Organiser: Toomas Parve, parveto@edu.ttu.ee, fax/phone +372 2 532463.


1978-1989   ( RESTTÜ  BES )

BES koosolekutest / About the meetings of the BES.


URL: http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/Meetings/index.html.

Last revised: 18.05.2008. T.Parve.