Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

 B M E S
Biomeditsiinielektroonika sektsioon / Section of Biomedical Electronics

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G
23. mail 2008. aastal / on May 23, 2008 
algusega kell 17.00 / beginning at 17.00

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TUT
ruumis / in the room   II - 2 0 8.K a v a / P r o g r a m m e
Preliminary


P õ h i e t t e k a n n e :

Andrei Krivoshei, TTÜ doktorant 
Ülevaade  IEEE rahvusvahelisest workshopist Medical Measurement and Applications MeMeA2008 (http://memea.ieee-ims.org).
(Review of the IEEE International Workshop on Medical Measurement and Applications MeMeA2008 (http://memea.ieee-ims.org)) D i s k u s s i o o n :

Võimalik on diskussioon kohapeal algatatud teemadel.


Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Toomas Parve.


Toimub ka ü l d i n e   e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,   mis on iga-aastase Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul korraldatava konverentsi, mis seekord kannab plenaaristungi järgi nime Elektroonika 2008,  üks sektsioon.

Vaadake ka / See also
Mõõte-elektroonika sektsiooni töökoosolek 23. mail 2008. / Meeting of the Electronic Measurements Section on May 23, 2008.
25. mail 2007 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2007".
The preceeding meeting on May 25, 2007 and the "Workshop(s) on Electronics 2007".


Töökoosolek on ühtaegu ka 2008. aasta Workshop(s) on Electronics'i Biomeditsiinielektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Biomedical Electronics, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2008.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Biomeditsiinielektroonika sektsioon (BMES).
Môôte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: BMES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

The URL of this page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/Meetings/20080523/080523.htm.
Koostas: Toomas Parve,   10.04.2008.   Last revised: 22.05.2008. T.Parve.