Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

 B M E S
Biomeditsiinielektroonika sektsioon / Section of Biomedical Electronics

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G
19. mail 2006. aastal / on May 19, 2006 
algusega kell 16.00 / beginning at 16.00

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TUT
ruumis / in the room   II - 2 0 8.K a v a / P r o g r a m m e
Preliminary


P õ h i e t t e k a n n e :

Mart Min, TTÜ mõõte-elektroonika professor 
Elektroonika ja TTÜs loodav Tehnomeedikum.
(About the Electronics and the Techno-Medicum at the TUT) 

Andrei Krivoshei, TTÜ doktorant 
Ülevaade IEEE rahvusvahelisest workshopist Medical Measurement and Applications MeMeA 2006.
(Review of the IEEE International Workshop on Medical Measurement and Applications IEEE MeMeA2006) 

Täiendavad ettepanekud on oodatud!D i s k u s s i o o n :

Alternatiivse ja komplementaarse meditsiinilise diagnostika meetodid.
(Methods of alternative and complementary medical diagnostics) 
Külaliseks on oodata Agu Kivilo'd, kes on Tallinna Diagnostikakeskuse juhatuse esimees 

Võimalik on ka diskussioon kohapeal algatatud teemadel.


Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Toomas Parve.


Toimub ka ü l d i n e   e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,   mis on iga-aastase Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul korraldatava konverentsi, mis seekord kannab plenaaristungi järgi nime Telekommunikatsioon 2006,  üks sektsioon.

Vaadake ka / See also
Mõõte-elektroonika sektsiooni töökoosolek 19. mail 2006. / Meeting of the Electronic Measurements Section on May 19, 2006.
13. mail 2005 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2005".
The preceeding meeting on May 13, 2005 and the "Workshop(s) on Electronics 2005".


Töökoosolek on ühtaegu ka 2006. aasta Workshop(s) on Electronics'i Biomeditsiinielektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Biomedical Electronics, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2006.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Biomeditsiinielektroonika sektsioon (BMES).
Môôte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: BMES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

The URL of this page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/Meetings/20060517/060517.htm.
Koostas: Toomas Parve,   14.05.2006.   Last revised: 16.04.2006. T.Parve.