Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

 B M E S
Biomeditsiinielektroonika sektsioon / Section of Biomedical Electronics

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G
13. mail 2005. aastal / on May 13, 2005 
algusega kell 15.00 / beginning at 15.00

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TTU
ruumis / in the room   II - 2 0 8.K a v a / P r o g r a m m eP õ h i e t t e k a n n e :

Kristjan Pilt,  
Biovedeliku sisalduse optiline mõõtmine rakkudes - Dentsudai kogemuste põhjal.
(About the measurement of liquid content in cells - on the basis of Dentsudai experience) 


Täiendavad ettepanekud on oodatud!


D i s k u s s i o o n :

Ettepanekud on oodatud!
Võimalik on ka diskussioon kohapeal algatatud teemadel.


Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Toomas Parve.


Toimub ka ü l d i n e   e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,   mis on iga-aastase Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul korraldatava konverentsi, mis seekord kannab plenaaristungi järgi nime Raadiotehnika 2005,  üks sektsioon.


Vaadake ka / See also
Mõõte-elektroonika sektsiooni töökoosolek 13. mail 2005. / Meeting of the Electronic Measurements Section on May 13, 2005.
14. mail 2004 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2004".
The preceeding meeting on May 14, 2004 and the "Workshop(s) on Electronics 2004".


Töökoosolek on ühtaegu ka 2004. aasta Workshop(s) on Electronics'i Biomeditsiinielektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Biomedical Electronics, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2004.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Biomeditsiinielektroonika sektsioon (BMES).
Môôte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: BMES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

The URL of this page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/Meetings/20050513/050513.htm.
Koostas: Toomas Parve,   20.03.2005.   Last revised: 14.05.2005. T.Parve.