Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

 B M E S
Biomeditsiinielektroonika sektsioon / Section of Biomedical Electronics

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G
14. mail 2004. aastal / on May 14, 2004 
algusega kell 15.00 / beginning at 15.00

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TTU
ruumis / in the room   II - 2 0 8.K a v a / P r o g r a m m eP õ h i e t t e k a n n e :

Heldur Haldre,  
Kirliani effektist ja selle uurimisest.
(About the Kirlian effect and research of it) 


D i s k u s s i o o n :

Diskussiooni põhiteemaks on bioimpedantsi mõõtmine.

Võimalik on ka diskussioon kohapeal algatatud teemadel.


Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Toomas Parve.


Pilte töökoosolekult.

Vaadake ka / See also
Mõõte-elektroonika sektsiooni töökoosolek 14. mail 2004. / Meeting of the Electronic Measurements Section on May 14, 2004.
16. mail 2003 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2003".
The preceeding meeting on May 16, 2003 and the "Workshop(s) on Electronics 2003".


Töökoosolek on ühtaegu ka 2004. aasta Workshop(s) on Electronics'i Biomeditsiinielektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Biomedical Electronics, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2004.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Biomeditsiinielektroonika sektsioon (BMES).
Môôte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: BMES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

The URL of this page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/Meetings/20040514/040514.htm.
Koostas: Toomas Parve,   12.09.2003.   Last revised: 13.05.2004. T.Parve.