Eesti Elektroonikaühing (EEÜ) / Estonian Electronics Society
BIOMEDITSIINIELEKTROONIKA SEKTSIOON (BMES) / Biomedical Electronics Section

B I O I M P E D A N T S I   T Ö Ö G R U P P
THE BIO-IMPEDANCE WORKING GROUP


BIOIMPEDANTSI TÖÖGRUPI
L I I K M E S K O N D / Members of the Group

Tegevliikmed TTÜ Elektroonikainstituudis:
Mart Min, grupi juht,
Hannes Märtin,
Toomas Parve,
Jaan Pilt (Ecomatic).


TEISED TÖÖGRUPID
- Elektropunktuuri töögrupp

I N F O R M A T S I O O N I / Information

2002. aastal täitus 175 aastat lineaarsete elektriahelate (-sidude) ühe põhilise seaduse esmakordsest publitseerimisest Georg Simon Ohm'i (16.03.1789-06.07.1854) poolt.
Tema auks on elektritakistuse ühik nimetatud Ohm'iks.
Ohm'i seadus - lineaarses elektriahelas vool I on võrdeline pingega U ja pöördvõrdeline takistusega R:
    I = U / R .
Seaduse määritles Georg Simon Ohm (16.03.1789-06.07.1854) ajavahemikus 1825-27 tehtud uurimiste tulemusena ja publitseeris 1827. aastal ilmunud raamatus, mis on pühendatud elektriahelate füüsikale (elektrotehnikale).

Tallinna Tehnikaülikooli 80. aastapäeva puhul korraldataval Teadussaavutuste näitusel (17-18. septembril 1998 TTÜ's) oli väljas TTÜ Elektroonikainstituudi Mõõteelektroonika õppetooli Bio-impedantsi mõõtmise uurimisgrupi ekspositsioon "Bio-impedantsi analüsaatorid".

24.-26. märtsil 1998 esines Tartu Ülikoolis loengutesarjaga "Bioelektromagnetiliste füsioloogiliste mõõtmismeetodite uurimisest modelleerimise abil" Dr. Jari Hyttinen, PhD. Tampere Tehnikaülikoolist, Ragnar Granit'i Instituudist.

Bioimpedantsi mõõtmise küsimusi käsitletakse iga-aastaste Workshops on Electronics raames, mis tavaliselt toimuvad samaaegselt maikuus peetavate Telekommunikatsioonipäeva või Elektroonikapäeva konverentsidega (järgmine neist toimub 15. mail 1998 seoses Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäevaga toimuv Konverents.

Eelnevatel aastatel toimunud üritused sarjast "Workshop(s) on Electronics".

Bioimpedantsi alased konverentsid, seminarid, jms..
(Vaadake ka täielikumat informatsiooni biomeditsiinielektroonikat käsitlevate konverentside, seminaride, workshoppide, loengute, jms. kohta.)

Bibliograafiat bioimpedantsi analüüsi alalt.

Biomeditsiinitehnika alaseid publikatsioone Eesti teadlastelt (Tartu Ülikool, TTÜ, jt.).

Bioimpedantsi uurimise alane tegevus Tartu Ülikooli Biomeditsiinitehnika ja Biofüüsika õppe- ja täienduskeskuses ja Füüsikainstituudis (mis on biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika baasasutused Tartu Ülikoolis).

(Bio)Meditsiinielektroonika õppeainena Eesti kõrgkoolides ja kesktaseme õppeasutustes.
Biomeditsiinielektroonika Eestis.

Bioimpedantsi-alaste Uuringute Arendamise Rahvusvaheline Komitee - International Committee for Promotion of Research in Bio-Impedance (I.C.P.R.B.I.) (also a local page is available).
The lists of Committee members from the year 1995, 1998.

The Nordic Electrical Bio-Impedance Club (NEBIC).

Bioimpedantsi rakendusi / Some of applications:
Impedantskardiograafia.
Impedantspletüsmograafia.
Impedants-spiromeetria.
Impedantstomograafia.
Impedantsdermatograafia.
Biological cell impedance measurement.
Whole body impedance measurement (body fat measurement).
Impedance Spectrometry.
Elektro(aku)punktuurdiagnostika.


Postiaadress:
EEÜ Biomeditsiinielektroonika sektsiooni (BMES) Bioimpedantsi töögrupp.
Môôte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
Fax: +372 6202151
(vôib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: BMES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia)

WWW Site (URL): http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/BioImpWg/BI_group.htm (käesolev lehekülg).
E-mail: parveto@edu.ttu.ee.

07.05.97.  Last revised: 19.01.2008.