Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society
 

B M E S

BIOMEDITSIINIELEKTROONIKA SEKTSIOON
Section of Biomedical Electronics

 

_Üldist ja ajaloost  
General and history
    _Liikmeskond    
Members
    __Töögrupid       
Working Groups
    Informatsiooni    
Information


Ü L D I S T
---------------------

Biomeditsiinielektroonika sektsioon on üks nendest EEÜ sektsioonidest, mis on nimetuse kaudu otseselt seostatav elektroonikaga, kuid on samal ajal seostatav ka biomeditsiiniga.

Ajaloost
Bioelektroonika sektsioon (BES) tegutses Raadiotehnika, Elekroonika ja Side Teaduslik-tehnilise Ühingu (RESTTÜ) raames alates 1981. aastast, aluseks ajutine põhimäärus 11. veebruarist 1981.
Sektsiooni sisuline suunitlus oli tegevuse algusaegadel mõnevõrra teistsugune, kui praegusel Biomeditsiinielektroonika sektsioonil. Tähelepanu all olid peale elektroonikaga seotu ka bio- ja geofüüsikaga seonduvad probleemid, kaasa arvatud paranormaalsed nähtused, aga samuti komplementaarne (alternatiivne) meditsiin ja mitmesugused mõõtetehnilised probleemid. Vastavalt oli sektsiooni alajaotuste-töögruppide arv suur ja liikmeskondki ulatus 100 inimese suurusjärku.
Nii juhtuski, et Sektsiooni tegevus aja jooksul hajus, ja lõpuks katkes koos NSVL majanduskrahhiga Eesti taasiseseisvumise eel täielikult.

Praegune seis
Ühingu tegevuse taastamise järel 1992. aastal, nüüd juba Eesti Elektroonikaühingu nime all, kerkis biomeditsiinielektroonika alase huvi kaudu seotud inimeste seltsilise tegevuse korraldamise probleem uuesti päevakorda, ja nii alustaski sektsioon uuesti tegevust, nüüd küll veidi muudetud nimetusega - Biomeditsiinielektroonika sektsioonina (BMES).
Kuna tegevust alustas ka Mõõte-elektroonika sektsioon, siis ei haara BMES'i tegevus enam mõõtetehnika problemaatikat laiemalt kui ainult biomeditsiiniliste mõõtmistega seostuvalt.
Samuti ei ole komplementaarse (alternatiivse) meditsiiniga seostatav osa Sektsiooni tegevuses enam kuigi suur, sest on tekkinud vastavad komplementaarse (alternatiivse) meditsiini erialaühingud (Eesti Akupunktuuriarstide Assotsiatsioon, jt. mitteriiklikud organisatsioonid).
Ka anomaalsete ja paranormaalsete nähtuste uurimisega tegelejail ning psühhotroonikaga tegelejatel on praeguseks olemas omaette organisatsioone (AKRAK, "Noviko", jt.).
Biomeditsiinitehnikaga kõikvõimalike teiste (peale elektroonika) tehnika valdkondade kaudu seotud spetsialiste ühendab aga 1994. aastal asutatud Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing.


L I I K M E S K O N D
--------------------------------

Juhataja:
Toomas Parve (
lehekülg Vikipeedias).

Tegevliikmed:
Mart Min (lehekülg Vikipeedias), (bioimpedantsi töögrupi juhataja);
Hannes Märtin;
Toomas Parve (lehekülg Vikipeedias), (elektropunktuuri töögrupi juhataja);
Jaan Pilt (AS "Ecomatic");
Raul Kala (Eesti Unemeditsiini Selts)

Endised liikmed:
Aare Vilgota   In memoriam.T Ö Ö G R U P I D
-----------------------------

Bioimpedantsi töögrupp
juhataja: Mart Min

Elektropunktuuri töögrupp
juhataja: Toomas ParveI N F O R M A T S I O O N I :

23. mail 2008 (
Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeva paiku) EEÜ ja TTÜ poolt ühiselt korraldatav iga-aastane konverents on seekord pühendatud elektroonikale ja kannab nime ELEKTROONIKA 2008.
Biomeditsiinielektroonika sektsioon korraldab sellega seoses 23. mail 2008  t ö ö k o o s o l e k u.
TTÜ Elektroonikainstituudi seminariruumis A-II-208.


Biomeditsiinielektroonika sektsiooni   t ö ö k o o s o l e k u i d korraldatakse jätkuvalt.


R e t r o s p e c t :

25. mail 2007 (Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeva paiku) EEÜ ja TTÜ poolt ühiselt korraldatav iga-aastane konverents oli seekord pühendatud elektroonikale ja kandis nime RINGHÄÄLING 2007.
Konverentsi raames tegutses ka Elektroonikasektsioon.
Biomeditsiinielektroonika sektsioon korraldas sellega seoses 25. mail 2007  t ö ö k o o s o l e k u.
TTÜ Elektroonikainstituudi seminariruumis A-II-208.

17. mail 2006 .................
t ö ö k o o s o l e k u.
Elektroonikainstituudi Mõõte-elektroonika õppetooli Bioonika ja biomeditsiinielektroonika laboratooriumis L-II-211 .
BR> 13. mail 2005 (Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeva paiku) EEÜ ja TTÜ poolt ühiselt korraldatav iga-aastane konverents oli seekord pühendatud raadiotehnikale ja kandis nime RAADIOTEHNIKA 2005.
Biomeditsiinielektroonika sektsioon korraldas sellega seoses 13. mail 2005  t ö ö k o o s o l e k u.
Elektroonikainstituudi Mõõte-elektroonika õppetooli Bioonika ja biomeditsiinielektroonika laboratooriumis L-II-211 .

19-20. augustil 2004 IEEE Estonian Chapter'i sügisseminar 2004.
Biomeditsiinielektroonika alalt on kavas Toomas Parve ettekanne "Bioimpedantsi mõõtmise meetodid".

14. mail 2004 (Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeva paiku) EEÜ ja TTÜ poolt ühiselt korraldatav iga-aastane konverents oli seekord pühendatud elektroonikale ja kandis nime ELEKTROONIKA 2004.
14. mai 2004 oli ühtlasi ka järjekordne Elektroonikapäev 2004.
Biomeditsiinielektroonika sektsiooni korraldas sellega seoses 14. mail 2004  t ö ö k o o s o l e k u.

16. mail 2003 (Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeva paiku) korraldatava iga-aastase EEÜ Konverentsi raames tegutseb ka Elektroonikasektsioon. See oli ühtlasi ka WorkShop(s) on Electronics 2003 sarja peaüritus.
Sellega seoses toimus 16. mail 2003 ka järjekordne Biomeditsiinielektroonika sektsiooni  t ö ö k o o s o l e k Elektroonikainstituudi Mõõte-elektroonika õppetooli Bioonika ja biomeditsiinielektroonika laboratooriumis L-II-211.

17. mail 2002 (Rahvusvahelisel Telekommunikatsioonipäeval) korraldatava Konverentsi raames tegutses ka Elektroonikasektsioon. See oli ühtlasi ka WorkShop(s) on Electronics 2002 sarja peaüritus.

Biomeditsiinielektroonika sektsiooni   t ö ö k o o s o l e k  toimus samuti 17. mail 2002 .

Ülemaailmaselt tuntud Jaapani teadlane meditsiinielektroonika ja biomeditsiinitehnika alal
professor Nozomu Hoshimiya, Tohoku Ülikooli asepresident ja Biomeditsiinielektroonika laboratooriumi juhataja,
külastas Tallinna Tehnikaülikooli  Elektroonikainstituuti 30. oktoobril 2001,
ja esines sel puhul loenguga teemal "Functional Electrical Stimulation"
(varasema informatsiooni kohaselt "Neuromuscular control by the Functional Electrical Stimulation").
Täiendavat informatsiooni külaskäigu kohta leiate TTÜ Elektroonikainstituudi Mõõte-elektroonika õppetooli  uudisteleheküljelt.


19-20. augustil 2001 Sagadi mõisas IEEE Estonian Chapter'i sügisseminar 2001 ASICute teemal.
Kavas on prof. Mart Min'i ettekanne "Mikroelektroonika meditsiinis".

18. mail 2001, (Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva paiku) Telekommunikatsioonipäeva Konverents, mille raames tegutses ka Elektroonikasektsioon. See oli ühtlasi ka WorkShop(s) on Electronics 2001 sarja peaüritus.

19. mail 2000 (Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva paiku) toimus Elektroonikapäeva Konverents, mille raames tegutses ka Elektroonikasektsioon. See oli ühtlasi ka WorkShop(s) on Electronics 2000 sarja peaüritus.

Biomeditsiinielektroonika sektsiooni   t ö ö k o o s o l e k toimus samuti 19. mail 2000 .

Varasemad Telekommunikatsioonipäeva paiku korraldatud konverentsid, kaasa arvatud elektroonikapäeva konverentsid, mille raames tegutses ka Elektroonikasektsioon, mis on olnud ühtlasi ka WorkShop(s) on Electronics sarja iga-aastane peaüritus ja Biomeditsiinielektroonika sektsiooni   t ö ö k o o s o l e k u d.

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) 80. aastapäeva puhul korraldataval teadussaavutuste näitusel 17.-18. septembril 1998 TTÜ's olid väljas ka biomeditsiinitehnikaga seotud ekspositsioonid. Neist on biomeditsiinielektroonikaga seostatavad eeskätt TTÜ Biomeditsiinitehnika Keskuse ekspositsioon ja TTÜ Elektroonikainstituudi Biomeditsiinielektroonika töögrupi Bio-impedantsi mõõtmise uurimisgrupi ekspositsioon "Bio-impedantsi analüsaatorid".

1999. aastal toimus Tallinnas järjekordne Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering (the NBCBME'99).

24.-26. märtsil 1998 esines Tartu Ülikoolis loengutesarjaga "Bioelektromagnetiliste füsioloogiliste mõõtmismeetodite uurimisest modelleerimise abil" Dr. Jari Hyttinen, PhD. Tampere Tehnikaülikoolist, Ragnar Granit'i Instituudist.


*       *       *       *       *       *       *       *       *       *

Täielikum informatsioon konverentside, seminaride, workshoppide, loengute jms. kohta.

Biomeditsiinitehnika alaseid publikatsioone: üldine info ja publikatsioone Eesti teadlastelt (Tartu Ülikool, TTÜ, jt.).

Biomeditsiinitehnika ja (bio)meditsiinifüüsika alane informatsioon.


Biomeditsiinielektroonikaga seotud organisatsioonid ja ettevõtted:
IFMBE and related organisations.
Engineering in Medicine and Biology Society (EBMS) of the IEEE.
Medical Focus - an Industry Group of the IEE (former professional Group S9 - Biomedical Engineering).
Measurement in Biology and Medicine Technical Committee (TC13) of the IMEKO.
Biomeditsiinielektroonika Venemaa RESTTÜ-s.

Biomeditsiinielektroonika alane koolitus ning teadus- ja arendustöö:
Tartu Ülikooli Füüsika-keemiateaduskonna Biomeditsiinitehnika ja Biofüüsika õppe- ja täienduskeskus ja Füüsikaosakond kui biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika baasasutused Tartu Ülikoolis.
(Bio)Meditsiinielektroonika õppeainena Eesti kõrgkoolides ja kesktaseme õppeasutustes.
Biomeditsiinielektroonika Soome ülikoolides.
Biomeditsiinielektroonika Kaunase Tehnoloogiaülikoolis.


Nordic-Baltic Directory on Biomedical Engineering.
Biomeditsiinielektroonika Eestis.
T E I S E D   E E Ü   S E K T S I O O N I D

E l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n i d:
- Môôte-elektroonika sektsioon   Juhataja: Mart Min.
- Mikroelektroonika sektsioon     Juhataja: Toomas Rang

Raadioside ja telekommunikatsiooni sektsioonid ja grupid:
- Sideklubi   Juhataja: Avo Ots.
- Raadiotehnika sektsioon   Juhataja: Eduard Schults.
M U U D   E E Ü   I N S T I T U T S I O O N I D

EEÜ üldkoosolek.
EEÜ juhatus.


K O M I S J O N I D   jm.

Standardiseerimise ja normide komisjon.

Inseneride atesteerimise e. kutsekomisjon
Vaadake ka
Eesti volitatud inseneri statuut (EIL ja ESIS).
National Board of Medical Examiners (USA).
Certifying organisations:
American Board of Medical Physics (ABMP)
Physicist and Physician Certification Verification (ABMS) (incl. American Board of Radiology).


Üliõpilasorganisatsioonid ja muu üliõpilastegevus:
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) Students Activity Page and Student Page.
UW-Biomed Group (Student organization at the University of Wisconsin-Madison, USA).Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.

Postiaadress: EEÜ Biomeditsiinielektroonika sektsioon (BMES).
Môôte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, ESTONIA
Märkus: Vôib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: BMES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn.


URL: http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/BMES_inf.htm
Koostas: Toomas Parve,  07.05.1997.   Last revised: 18.05.2008. T.Parve.