EESTI ELEKTROONIKAάHING

                                                            AVALDUS-ANKEET                            

 
 

1. Perekonnanimi ………………………………………   2. Eesnimi ……………………………………

3. Sόnniaasta ………………………………    4. Isikukood ………………………………………………

5. Haridus (ja kraad) ………………………………………………………………………………………

6. Lυpetatud υppeasutus(ed) ja lυpetamise aasta(d) ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

7. Eriala diplomi jδrgi ………………………………………………………………………………………

8. Eriala tegevuse jδrgi (mδrkida vastavasse ruutu ristike)

raadiotehnika   ,   elektroonika  ,   telekommunikatsioon   ,   muud  .

9. Tegevusala:     projekteerimine   ,     konsulteerimine  ,     jδrelvalve   ,

arendustφφ   ,      koolitus  ,     uurimistφφ  ,    muu tegevusala  .

10. Ametikoht ………………………………………………………………………………………………

11. Tφφkoht ja aadress (postiindeksiga) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

12. Kontaktandmed:

tel. ……………………………… faks ……………………… E-post ……………………………………

13. Vυυrkeelte oskus ja tase   (nυrk, rahuldav, hea, vδga hea) ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

14. Huvialad ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
 
 

Kuupδev: "……" ……………………. 200…a.                 Allkiri: ………………………………………